Biomimetik sensorlar və azot 1-oksidlə oksidləşmə laboratoriyası

Tel. (+994 55) 7980921,

(+994 12) 5108591

Faks (+994 12) 5107442 
Elektron poçtu laboratory_18@kqki.science.az,

ali-zade52@mail.ru

Struktur bölmənin rəhbəri Əli-zadə Nəhməd İslam oğlu

k.ü.f.d., dosent

İşçilərin ümumi sayı 7
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Molekulyar azotunun hidrogen peroksidlə azot -1 oksidə oksidləşdirici fiksasiyası və onun karbohidrogenlərin effektiv oksidləşdiricisi (yaşıl oksidləşdirici) kimi istifadəsi; biomimetik sensorların elmi əsaslarının inkişafı
Əsas elmi nəticələri Bu istiqamətlərdə tədqiqatlar davam etdirilir.