Zeynalov Şölət Əlövsət oğlu

 

Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Cəlilabad rayonu, Zopun kəndi
Təvəllüdü 27.05.1967
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi  
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

7214.01

Dinin tarixi və fəlsəfəsi

Müasir Şərq-Qərb münasibətləri kontekstində Sizilizasiyaların dialoqu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

30

 

5

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri  
Elmi əsərlərinin adları

1.Ş.Ə.Zeynalov. Sivilizasiyalararası münasibətlər: problemlər və perspektivlər. Bakı: Oğuz Eli nəşriyyatı, 2014, 240 səh.

2.Ş.Ə.Zeynalov. “Dialoq fəlsəfəsi” Bakı, “Avropa” nəşriyyatı 2017, 304 s.

2 .Диалог и сотрудничество цивилизаций как философская проблема          ХХIвек: Итоги прошлого и проблемы настоящего. Межвузовский сборник научных трудов (международный выпуск). Выпуск 13. Пенза, 2010, стр.79-83

3.Sivilizasiyalararası dialoq və əməkdaşlığın Azərbaycan paradiqması ADMİU. Mədəniyyət dünyası (Elmi-nəzəri məcmuə) XXIV. Bakı, 2012, səh. 74-81

4. Sivilizasiyalararası dialoq müasir Qərb fəlsəfəsi kontekstində AMEA FSHİ. Elmi əsərlər (Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal) №2 (19). Bakı, 2012, səh.174-181     

5. Диалог и сотрудничество между цивилизациями как условие человеческого существования  Гiлея: Науковий вiсник. Збiрникнауковихпраць. Випуск 72(№5). Київ, 2013, стр.338-343           

6. Şərq-Qərb münasibətləri: dialoq yoxsa monoloq?  BDU-nun İlahiyyat fakültəsinin Elmi məcmuəs,  № 23, İyun, 2015, s.141-151

7. “Dialoq – multikulturalizmin məntiqi zərurəti kimi” AMEA – Fəlsəfə İnstitutu, Multikulturalizmin Azərbaycan Modeli: Fəlsəfi, sosioloji və Hüquqi Baxşı, Beynəlxalaq elmi konfransın materialları, Bakı 2016, s. 393-399         

8. “Mültikulturalizm: dinlərarası münasibətlərin perspektivləri”Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi № 25, İYUN (HAZİRAN) 2016, səh. 353-361 0.56 ç. v.

9. “Dinlərarası dialoq: multikulturalizmin məntiqi nəticəsi kimi” "Dövlət və Din" jurnalı № 04 (45) İYUL-AVQUST 2016, Səh. 14 -25

10. Sülh və anlaşmaya aparan yol – dialoq    Dövlət və Din” jurnalı № 01 (48) YANVAR-FEVRAL 2017, Səh. 21- 30    

11. Həmrəyliyin Azərbaycan paradiqması: dialoq.   Dövlət və din jurnalı № 4 (51) İyul- avqust 2017,səh. 16-25                   

12. İslam Həmrəyliyinin Azərbaycan paradiqması : Dialoq Fransanın Sofia-Antipolis Universitetinin hüquq və siyasi elmlər fakültəsinin məcmuəsi 62-66 p. 2016-cı il.

13. “Ulu Öndər Heydər Əliyev – Uzaqgörən strateq kimi” “Heydər Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər mövzusunda konfransın materialları: s. 123-134,  Bakı, “NURLAR” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2018, 192 səh.

14.Fəlsəfə və bilik davamlı insan inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi. Dövlət və din jurnalı. "Dövlət və Din" jurnalı № 06 (59) 2018  səh. 21-30

15. Fəlsəfə və bilik davamlı insan inkişafının hərəkətverici qüvvəsi kimi. Dövlət və din jurnalı. "Dövlət və Din" jurnalı № 06 (59) 2018  səh. 21-30
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2 il 
Digər fəaliyyəti  Mətbuat və internet resurslarında elmi-publisist çıxışlar  
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115  
Vəzifəsi Böyük elmi işçi 
Xidməti tel. (+994 12) 5380314 
Mobil tel. (+994 50) 2142507 
Ev tel. (+994 12) 5391385 
Faks  
Elektron poçtu sholet@mail.ru