Ələkbərov Faiq Qəzənfər oğlu

 

Veb-sayt faiqelekberov.wordpress.com
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Gədəbəy rayonu, Dəyirmandağ kəndi
Təvəllüdü 12.04.1977
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi BDU
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 


7210.01

Fəlsəfə tarixi

ХХ əsrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yeri və rolu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

45

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  
Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri Milli ideologiya (azərbaycançılıq, türkçülük, islamçılıq, modernləşmə və b.), milli ideya, milli kimlik, milli şüur və s. sahələr üzrə özünəməxsus yanaşmalarını formulə etmişdir.
Elmi əsərlərinin adları 1. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin dünyagörüşü, Bakı, “Elm”, 2007 (monoqrafiya)
2. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış" (I hissə), Bakı, “Təknur”, 2011 (monoqrafiya)
3. İdarəetmə nəzəriyyəsi. Dərslik (həmmülllif). Bakı, “Elm və Təhsil”, 2012
4. Milli ideologiya probleminə tarixi-fəlsəfi baxış" (II hissə), Bakı, “Elm və Təhsil”, 2014 (monoqrafiya)
Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   
Pedaqoji fəaliyyəti 2003-cü ildən ADPU, Elm və Təhsil Mərkəzi "Təfəkkür" universitetlərində saat hesabı müəllim kimi pedaqoji fəaliyyət də göstərir.
Digər fəaliyyəti  Bir sıra qəzet (“Türküstan”, “Cəmiyyət və din”, “Vətəndaş Həmrəyliyi” vəb.) və saytlarda (modern.az, bao.az, turansesi.com vəb.) elmi-publisistik, fəlsəfi-ideoloji məqalələr yazır. 
Təltif və mükafatları  
Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi
Xidməti tel. (+994 12) 5394085
Mobil tel. (+994 50) 3788820 
Ev tel. (+994 12) 5118175
Faks  
Elektron poçtu faikalekperov@mail.ru