Zərqanayeva İradə Zumrad qızı

 

Veb-sayt    
Anadan olduğu yer Azərbaycan Respublikası, Zaqatala şəhəri  
Təvəllüdü 07.01.1964 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu 
Elmi dərəcəsi Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Elmi rütbəsi Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun ad7210.01

fəlsəfə tarixi

Əbu Hamid Qəzalinin fəlsəfi-etik görüşləri 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

42


4


Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfədoktorlarının sayı

 
Əsas elmi nailiyyətləri

1.“Экологический кризис и проблема человека” adlı tədqiqat işi (Kazan şəhərində keçirilən Tələbələrin İctimai Elmlər və Beynəlxalq Gənclər Hərəkatının tarixinə həsr olunmuş X Ümumittifaq (SSRİ) müsabiqəsində II yer: laureat medalı və diplom), 1984;

2.Azərbaycan Respublikası Həmkarlar təşkilatından Moskva Maarif İşçilərinin X qurultayına nümayəndə, 1987; 
Elmi əsərlərinin adları 1.Qəzalinin fəlsəfi-etik görüşləri (monoqrafiya). Bakı: Təknur, 2007, 141 s.

2.Əbu Hamid Qəzali “Ey oğul” (Ön söz, tərcümə və şərhlər: İ.Z. Zərqanayeva). Bakı: Təknur, 2011, 80 s.

3.İslam mədəniyyəti tarixi və müasirlik (Ali məktəblər üçün dərs proqramı). Bakı: BDU Fəlsəfə tarixi və mədəniyyətşünaslıq kafedrası, MBM, 2009, 24 s;

4.Qəzali irsinin tədqiqi problemləri // Elmi əsərlər № 1-2, AMEA FSHTİ, Bakı:  Təknur, 2005, s. 283-298;

5.Gender və gerçəklik. Gender, demokratiya, sülh mədəniyyəti, təhsil / II Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. AMEA FSHTİ, Fəlsəfənin yeni istiqamətləri və gender tədqiqatları şöbəsi, Bakı: Səda, 2005, səh. 107-112;

6.Qəzalinin həyatı və əsərləri haqqında Fəlsəfə // Elmi-nəzəri jurnal №2(3). Bakı: AMEA FSHTİ, 2006, səh. 59-66;

7.Qəzalinin fəlsəfi-etik görüşləri haqqında //Sosial bilgilər № 4, Azərbaycan Respublikası Təhsil cəmiyyətinin “Bilgi” dərgisi, Bakı: 2000, səh. 98-100.

8.Qəzalinin həqiqəti dərketmə metodu / Şərqin aktual problemləri: tarix və müasirlik Elmi-nəzəri konfransın materialları. Şərqşünaslıq İnstitutu. Bakı: Nurlan, 2001, s. 265-267;

9.Məhəmməd Qəzali və müasir zaman /AzMİU-nun 25 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı:  AzMİU, 2001, s. 287;

10. Qəzalinin həyatı və əsərləri haqqında Fəlsəfə // Elmi-nəzəri jurnal № 4(5), AMEA FSHTİ , Bakı: 2006, səh. 29-39;

11.  Gender İslam işığında “Şərq-Qərb: sivilizasiyaların dialoqu” Elmi-nəzəri jurnal №2(3) // AMEA FSHTİ nəşri, Bakı: 2006, səh.130-139;

12. Təsəvvüfdə insana baxış / YUNESKO-nun təsis etdiyi Ümumdünya Fəlsəfə gününə həsr edilmiş respublika elmi konfransının materialları. Bakı: AMEA FSHTİ, 2006, səh. 189-200;

13. Heydər Əliyev və milli-mədəni dəyərlərə sədaqət / Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər, perspektivlər.  Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil etdiyi Beynəlxalq konfransın materialları. (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində). Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007, səh. 220-224; www.ethnoglobus.az

14. Nizaminin irfan qaynaqlarından biri // Fəlsəfə. Elmi-nəzəri jurnal № 2-3(11). Bakı: AMEA FSHTİ, 2008, səh. 45-49;

15.  Проблема синтеза в философии Газали, Наука и современность – 2010 // Сборник материалов VII международ. научно-прак. конференции. Часть 2. Новосибирск: 27 декабр, 2010, стр. 138-143.

16.  Qəzali fəlsəfəsində sintez // Müasir mədəniyyətşünaslıq (elmi, metodiki, publisistik jurnal) №2(4). Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Bakı: 2010, səh. 21-25;

17. Azərbaycanda qadına məhəbbətin dini, etik aspektləri // Dövlət və din № 4(24) Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin ictimai fikir toplusu. Bakı: 2011, səh. 58-63;

18. Davamlı inkişafda mötədilliyin rolu / Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri. Beynəlxalq konfransın materialları. AU nəşriyyatı, Bakı: 2011,  səh.171-175;

19. «Большой джихад» Имама Газали. // Проблемы Восточной философии.  Международный научно-теоретический журнал № 1, Президиум АНА ИФСП НАНА, Баку: 2011, стр. 60-64;

20. Qəzalinin antropoloji görüşləri, yaxud kamillik konsepsiyası // Elmi əsərlər. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal № 1(18), AMEA FSHİ nəşri, Bakı: 2012, səh. 66-72;

21. Terrorçuluq və şiddətə qarşı mübarizədə dinin yeri və rolu / Din və etiqad azadlığı: hüquqi, siyasi, ictimai aspektlər. Beynəlxalq tərkibli respublika konfransının tezislər toplusu. AMEA-nın İnsan Hüquqları İnstitutu, Bakı: 2012. səh.160-161;

22. Əbu Hamid Qəzalinin əsərlərində insan problemi: fitrət və fəaliyyət / Orta əsrlər Şərqinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslığı. Beynəlxalq elmi simpoziumun materialları. AMEA RH, “Elm”, Bakı: 7-8 may 2012, səh. 415-417;

23. İki şəxsiyyət, eyni həyat fəlsəfəsi / Türk dünyasını işıqlandıranlar: M.Akif Ersoy, Hüseyn Cavid / Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: Qafqaz Universiteti, 16-18 may 2013, səh.165-168;

24. Религиозно-этические аспекты любви к женщине в Азербайджане // Аль-Фараби.  Философско-политический и духовно-познавательный журнал № 2(42), Институт философии, политологии и религиоведения Комитета Науки МОН Казахстан. Алматы: 2013, стр. 115-121; 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü 
  1. “Simurq” mədəniyyət asosiasiyasının üzvü;
  2. “Aydınlığa doğru” ictimai birliyinin üzvü;
  3. “Elm yurdu” elmi araşdırmalar ictimai birliyinin üzvü;
  4. “Elm çırağı” ictimai birliyinin üzvü
  5. Beynəlxalq Mötədillik (Vasatiyyə)Təşkilatının üzvü
Pedaqoji fəaliyyəti
  1. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (1998-2004)
  2. Bakı Dövlət Universiteti (2005-2007)
  3. Kiyev Hüquq və Reklam İnstitutunun Bakı filialı (2005-2007)
Digər fəaliyyəti 

1.15 beynəlxalq və 5 respublika tərkibli konfransda məruzələr;

2.“Aydınlığa doğru”,  “Simurq”, “Elm yurdu”, “Elm çırağı” QHT ilə əməkdaşlıq, seminarlarda məruzə və çıxışlar  
Təltif və mükafatları

1.İctimai Elmlər və Beynəlxalq Gənclər Hərəkatının X Ümumittifaq (SSRİ) müsabiqəsinin laureat medalı və diplomu (Kazan, 1984)

2.Beynəlxalq Mötədillik (Vasatiyyə) Təşkilatının təqdirnaməsi (Küveyt, 2014)

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA Fəlsəfə İnstitutuAZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115
Vəzifəsi Böyük elmi işçi  
Xidməti tel. (+994 12) 4380314 
Mobil tel. (+994 50) 6340824; (+994 70) 6340824 
Ev tel. (+994 12) 4068069 
Faks (+994 12) 4031511 
Elektron poçtu iradazargan@gmail.com