AMEA–da “Azərbaycan elminin inkişaf doktrinası”nın layihəsi müzakirə olunub