Ağıllı güzgü insanın sağlamlıq vəziyyətini müəyyən edəcək