Geoloq alimlər Qarabağda aparılması nəzərdə tutulan elmi-tədqiqat işlərini müzakirə ediblər