Humanitar və İctimai Elmlər Bölməsinin elmi şurasının ilk iclası keçirilib