Elektron elmin tərkib hissəsi olan “Elmi kadrlar” Milli İnformasiya Sistemi təqdim olunub