Mərkəzi Elmi Kitabxana illik fəaliyyətinə dair hesabat verib