Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsinin büro iclasında multidissiplinar problemlər müzakirə olunub