"Zəfərli yolun yarım əsri" mövzusunda elmi sessiya keçirilib