“Rossiya– Kultura” televiziyası Naxçıvanda çəkilişlər aparıb