www.science.az
22.07.2019 09:10

Azərbaycanı özünə Vətən seçir

Akademik Volobuyev ətraf mühitin qorunması ideyasının təsisçilərindən biridir

Bu il görkəmli alim, SSRİ EA-nın müxbir üzvü, Azərbaycan SSR EA-nın həqiqi üzvü, iki dəfə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1967 və 1980-ci illər), Əməkdar elm xadimi, kənd təsərrüfatı elmləri doktoru, professor Vladimir Volobuyevin anadan olmasının 110 illiyi tamam olur...

Əlövsət Quliyev, Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

"Kaspi" qəzeti, 21 iyul 2019-cu il