www.science.az
17.03.2016 13:20 “Azərbaycan Respublikası ərazisində yay vaxtının tətbiq edilməsi haqqında” AR Nazirlər Kabinetinin 1997-ci il 17 mart tarixli qərarının ləğv edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı ətraflı...
www.science.az
02.03.2016 20:37 “Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar atlası”nın nəşri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ətraflı...
www.science.az
18.02.2016 18:28 Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ətraflı...
www.science.az
16.02.2016 12:52 “Azərbaycan Respublikası Elmlər Akademiyasının statusu haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1991-ci il 15 may tarixli Fərmanının ləğv edilməsi barədə AR Prezidentinin Fərmanı ətraflı...
www.science.az
31.01.2016 09:34 2016-cı il Gənclər üçün Prezident mükafatlarının verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ətraflı...
www.science.az
25.01.2016 20:01 Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələri və şagirdləri üçün müəyyən edilmiş təqaüdlərin artırılması haqqında AR Prezidentinin Sərəncamı ətraflı...
www.science.az
21.01.2016 18:15 Şəki şəhərinin tarixi hissəsinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ətraflı...
www.science.az
18.01.2016 12:23 Dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən elm və elmi tədqiqat müəssisə, idarə və təşkilatlarında çalışan işçilərin əməkhaqlarının artırılması haqqında AR Prezidentinin Sərəncamı ətraflı...
www.science.az
15.01.2016 18:22 Akademik V.Y.Axundovun 100 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ətraflı...
www.science.az
15.01.2016 09:07 İslam Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı (ISESCO) üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının yaradılması haqqında AR Prezidentinin Sərəncamı ətraflı...