Seysmostratiqrafiya şöbəsi

Tel. (+994 50) 3171415 
Faks (+994 12) 5372285 
Elektron poçtu parviz08@list.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri

Məmmədov Pərviz Ziya oğlu 

İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Neftli-qazlı məhsuldar qatın struktur tərkibinin yaranma səbəblərinin araşdırılması; erkən pliosen çöküntülərinin yaranmasında tektonik, evstatik və geodinamik proseslərin rolunun araşdırılması,  şaquli və lateral artan seysmik fasiyaların ayrılması; erkən pliosen çöküntülərinin hövzə daxilində sinxronlaşdırılması, neft-qaz perspektivli struktur və qeyri-antiklinal tipli tələlərin aşkarlanması.

 
Əsas elmi nəticələri