Beynəlxalq münasibətlər tarixi şöbəsi

Tel. (+994 12) 5393615 
Faks (+994 12) 5102163 
Elektron poçtu

AMEA.BMT@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri

 

İşçilərin ümumi sayı 18 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Azərbaycanın xarici siyasəti tarixi

Əsas elmi nəticələri