Azərbaycan sənətkarlıq tarixi şöbəsi

Tel. (+994 12) 5393615
Faks (+994 12) 5102163 
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri

Mustafayev Camal Mehdi oğlu 

T.ü.e.d. 

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri   
Əsas elmi nəticələri