Beynəlxalq və ictimai əlaqələr şöbəsi

Tel. (+994 12) 5111422 
Faks (+994 12) 4981621 
Elektron poçtu alishamil@yahoo.com
Struktur bölmənin rəhbəri Əli Hüseyn oğlu Şamilov  
İşçilərin ümumi sayı 6
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Beynəlxalq və ölkədaxili elmi və ictimai əlaqələrin qurulması, təşkili, koordinasiyası və həyata keçirilməsi, elmi tədbirlərin təşkili. 
Əsas elmi nəticələri Ə.Şamil. Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı. Bakı: Nurlan, 2011.

Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvokulturologiyası. Beynəlxalq konfransın materialları. Bakı: Elm və təhsil, 2012