Mətbuat tarixi və publisistika şöbəsi

Tel. (+994 12) 538 49 65,
mob.: (+994 50) 319 80 03
Faks  
Elektron poçtu metbuat_tarixi@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri

Asif Heydər oğlu Rüstəmli

filologiya elmləri doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Şöbədə “Molla Nəsrəddin” jurnalının ensiklopedi­yası” üzərində iş gedir. “Azərbaycan mətbuatının salnaməsi” ikicild­liyi çapa hazırlanır. “Ziyayi-Qafkasiyyə”, “Kəşkül” mətbuat orqan­ları müasir qrafikaya transfoneliterasiya edilmişdir “İstiq­lal” qəzeti və gizli istiqlalçılar”, “Ədəbiyyat qəzeti” və ədəbi-mədəni mühit”, “Azərbaycan” jurnalında publisistika məsələləri” mövzusunda tədqiqat işləri aparılır. 
Əsas elmi nəticələri

Mətbuat tarixi və publisistika məsələləri, Bakıp Ozan 2016, 184 səh.

“Ziyayi-Qafqaziyyə” qəzetinin tam mətni müasir əlifbaya transfonoliterasiya edilmişdir. Həcmi 54 çap vərəqi.

Azərbaycan Mətbuat tarixinin salnaməsinin tərtibi və çapa hazırlanması. Həcmi 25 çap vərəqi.