Tarixşünaslıq və mənbəşünaslıq şöbəsi

Tel. (+994 50) 3564985 
Faks  
Elektron poçtu zamrahov@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri t.ü.f.d., dos. Ziyad Əmrahov
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın tarixşünas və mənbəşünas alimlərinin bioqrafiyalar və mətn yaradılması və öyrənilməsi; Azərbaycanın elm və texnika tarixi mənbəşünaslığının biblioqrafik və arxiv kataloqunun yaradılması; Azərbaycanın elm və texnika tarixinin tarixşünaslığının aparılması; XX əsrdə elm və texnikanın mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı; Azərbaycanın elm və texnikanın mənbəşünaslığı və tarixşünaslığı;
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan tarixinin orta əsrlər, həmçinin XIX – XX əsrlər dövrü üzrə mənbə və arxiv materialları əsasında monoqrafiya və məqalələr dərc edilmiş, orta əsrlərdə Azərbaycanın elm tarixi ingilisdilli mənbələr əsasında tədqiq olunmaqdadır.