Elm tarixinin nəzəri və metodoloji problemləri şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu dilara_vagabova@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Elm və texnika tarixinin öyrənilməsinin yeni metodlarının inkişafı; Elm və texnika tarixində riyazi metodlar və modelləşdirmə; elm tarixinin nəzəri və metodoloji problemlərinin işlənməsi; elmşünaslıq üzrə araşdırmalarının metodologiyası; elmi-tarixi faktların fəlsəfi dərki və ictimailəşdirilməsi; elm və texnika tarixinin araşdırılma texnologiyalarının digər  innovativ metodları.

Əsas elmi nəticələri Təbiət və dəqiq elmlərin nəzəriyyəsi və metodologiyası sahəsində məqalələr dərc edilmişdir.