Xalçaşünaslıq sektoru

Tel. (+994 12) 5108419   
Faks  
Elektron poçtu xalchashunasliq@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

1. Milli xalçaçılıq tarixinin Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində mühüm mənbələrdən biri kimi araşdırılması;

2. Azərbaycan xalçaçılığının dünya xalçaçılıq tarixində yerinin və mövqeyinin tədqiqi;

3. Azərbaycan boyaqçılıq tarixinin və ənənələrinin öyrənilməsi;

4. Milli xalça çeşnilərinin yaranma və təkamül prosesinin araşdırılması;

5. Azərbaycan xalçaçılığının digər türk xalqlarının xalçaçılıq ənənələri ilə müqayisəli şəkildə öyrənilməsi;

6. Xalçaçılığın milli-etnoqrafik xüsusiyyətlərlə, foklorla, mifologiya, ədəbiyyatla bağlılığının tədqiqi. 
Əsas elmi nəticələri
  • Isa Həbibbəyli, Vidadi Muradov. Naxçıvan xalçaçılığı: ənənə və müasirlik. (Carpet weaving in Nakhchivan: tradition and modernity; Ковроткачество Нахчывана: Традиция и современность) (Azərbaycan, rus, ingilis dillərində). Bakı, Elm, 2017, 284 s.
  • يسى حبيب بكلي، ودادي مرادوف. نسج السجاد في ناخيتشيفان التقاليد والحداثة.  باكو – علم – ٢٠١٧. صح250
  • Mayis Qasımov, Vidadi Muradov. Boyaqçılıq. Bakı, Elm, 2017, 292 стр.