Neft və Qaz İnstitutu

 

Veb-sayt http://ogi.az/  
Ünvan AZ1000, Bakı şəh., F.Əmirov küç., 9
Tel. (+994 12) 4936751
Faks (+994 12) 4936789 
Elektron poçtu neft-qaz@science.az 
Direktor vəzifəsini icra eden Akademik Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4936751

Faks: (+994 12) 4925699

Direktor müavinləri Elmi işlər üzrə

Professor Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu

Geologiya-mineralogiya elmləri doktoru

Xidməti tel.: (+994 12) 4936713

Faks: (+994 12) 4936789

E-poçt: vaqifqurbanov@mail.ru

Ümumi işlər üzrə

Əliyev Ehtibar İbrahim oğlu

Xidməti tel.: (+994 12) 4936751

Mob.tel.: (+994 50) 3189544

Faks: (+99412) 4936789

E-poçt: ehtibaraliyev@gmail.com

Elmi katib Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı

Yer elmləri üzrə fəlsəfə doktoru 

Xidməti tel.: (+994 12) 4981283

Mob.tel.: (+994 50) 3705453

Faks: (+994 12) 4936789

E-poçt: huseynova_shalala@yahoo.com

Yaranma tarixi  1951-ci ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin qərarı ilə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Neft Ekspedisiyası təsis edildi.

1960-cı ildə Neft Ekspedisiyasının bazasında Neft və Qaz Yataqlarının İşlənməsi İnstitutu yaradıldı.

1965-ci ildə Neft və Qaz Yataqlarının İşlənməsi İnstitutu Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri İnstitutu adlandırıldı.

2003-cü ildə Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri İnstitutunun fəaliyyəti dayandırıldı və Geologiya İnstitutu ilə birləşdirildi.

2015-ci il 17 noyabr tarixində Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri İnstitutunun bazasında Neft və Qaz İnstitutu yaradıldı.

Əsas fəaliyyət istiqamətləri Böyük dərinliklərin karbohidrogen sistemlərinin tədqiqi;

Qeyri-ənənəvi karbohidrogenlərin (şist karbohidrogenlərin, qaz hidratların, yanar şistlərin) nəzəri və eksperimental tədqiqi;

Neft və qaz yataqlarının işlənməsi sahəsində fundamental tədqiqatların aparılması;

“Intellektual yataq” konsepsiyasının nəzəri əsasları;

Neft-qaz sahəsinin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması;

Sənayenin inkişafı ilə bağlı geoekoloji problemlər və onların iqlim dəyişməsinə təsiri.

Əsas elmi nəticələr AMEA Dərin Neft və Qaz Yataqları Problemləri İnstitutu neft və qaz yataqlarının işlənməsinin nəzəriyyəsi və təcrübəsinə mühüm töhfə vermişdir.

İnstitutda bir sıra yeni elmi istiqamətlərin əsasları qoyulmuş və inkişaf etdirilmişdir:

Mürəkkəb karbohidrogen tərkibə malik (qazkondensat, kondensatneft) yataqların işlənməsinin elmi əsasları;

Neft geologiyasında riyazi modelləşdirmə üsulları;

Karbohidrogen yataqlarının geoloji modelləşdirilməsi və təbii neft və qaz rezervuarlarının xüsusiyyətlərinin proqnozlaşdırılması;

Neft-qaz ehtiyatlarının mənimsənilmə prosesinin optimallaşdırılması məqsədi ilə iqtisadi-riyazi modellərin işlənməsi;

Litosferin inkişafının qeyri-klassik nəzəri geomexaniki modelinin yaradılması;

Çoxkomponentli qeyri-klassik üçölçülü seysmik kəşfiyyatın nəzəri əsasları və s.

İşçilərinin ümumi sayı 114
Struktur bölmələri

Elmi şura

-       sədr

-       sədr müavini

-       katib

-       üzvləri

 

Qədirov Fəxrəddin Əbülfət oğlu

Qurbanov Vaqif Şıxı oğlu 

Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı

Calalov Qərib İsaq oğlu

Əfəndiyev Qalib Məmməd oğlu

Əliyev Çingiz Səid oğlu

Pənahov Geylani Minhac oğlu

Strekov Anatoliy Sergeyeviç

Yusubov Namaz Puti oğlu

Martınova Qalina Sergeyevna

Feyzullayev Əkbər Əkbər oğlu

Süleymanov Bağır Ələkbər oğlu

Vəliyev Nazim Aslan oğlu

Kazımov Bünyad Zinhar oğlu

Rəsulov Mahir Əbdüləli oğlu

Əhmədov Tofiq Rəşid oğlu

Köçərli Şahvələd Süleyman oğlu

Şirinov Elçin İngilab oğlu

Abdullayev Nazim Rəsmi oğlu

Məmmədov İbrahim Əbdülrəhim oğlu

Poletayev Aleksandr Vladimiroviç

Şixiyev Nuhbaba Hacıbala oğlu

Əsgərova Rəqsanə Əkbər qızı
Gənc alimlər və mütəxəssislər şurası

-       sədr

-       katib

-       üzvləri

 

Əsgərova Rəqsanə Əkbər qızı

Hacıyeva Yeganə Gəncəli qızı

Əmiraslanova Sevinc MirKamal qızı

Piriverdiyev İqor Anatoliyeviç

Əliyeva Səfiyə Namiq qızı

Nəbiyeva Fərqanə Qurban qızı

Familzadə Möhübbət Səxavət oğlu

Quliyeva Nurlana İsax qızı

Rəcəbli Cəvahir Bəxtiyar qızı

Əlizadə Gülnarə Mərifət qızı

Məmmədov Elmin Valeh oğlu

Nəbizadə Orxan Nahid oğlu

Səmədli Pünhan Malik oğlu

Məmmədzadə Aysel Kamil qızı

Nağıyeva Gülgəz Alməmməd qızı

Vəlimətova Naidə İskəndər qızı

Dissertasiya şurası

-       sədr

-       sədr müavini

-       elmi katib

-       üzvləri
 
Həmkarlar təşkilatı

-         sədr

-         sədr müavini

-         katib

-         büro üzvləri

 

Şixiyev Nuhbaba Hacıbala oğlu

Xairova Nailə Seraqovna

Hüseynova Şəlalə Məhərrəm qızı 

Mukimov Rauf Əhəd oğlu

Kazımov Bünyad Zinhar oğlu

Nənəcanova Rəhilə Güləli qızı

Elmlər doktorları
Fəlsəfə doktorları