Ali bitkilər sistematikasi və coğrafiyası laboratoriyası

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Səlimov Rəşad Allahverdi oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 12 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan florasına daxil olan bitki taksonlarının sistematik, floristik, morfoloji filogenetik və digər metodlarla tədqiqi, biomüxtəlifliyin müasir vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, respublikanın qərb rayonlarının, meşə ekosistemlərinin öyrənilməsi.
Əsas elmi nəticələri