İnformasiya mərkəzi

Tel. 5393672 
Faks  
Elektron poçtu

elmarmaharram@mail.ru 

Struktur bölmənin rəhbəri

Elmar Əli oğlu Məhərrəmov  

İşçilərin ümumi sayı 5
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  KİV-də Azərbaycan tarixi ilə bağlı informasiyanın toplanıb təhlil edilməsi
Əsas elmi nəticələri Azərbaycan Respublikasının tarixi. Fotokitab. Bakı: 2016, 280 s.