Azərbaycan diasporu şöbəsi

Tel. (+994 12) 5393615 
Faks (+994 12) 5102163 
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri T.ü.e.d. Seyidbəyli Məryəm Həsən qızı
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporalarının tədqiqi və onların institutlaşması 
Əsas elmi nəticələri Konfranslarda iştirak, monoqrafiya və kollektiv əsərlərin çapı