Azərbaycanın yeni tarixi şöbəsi

Tel. (+994 12) 5393615 
Faks (+994 12) 5102163 
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri T.ü.f.d. Həsənov Hacı Nuru oğlu
İşçilərin ümumi sayı 20
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  1736-1917-ci illər Azəbaycan tarixi 
Əsas elmi nəticələri 12 monoqrafiya, 70-dək məqalə