Müasir dövr etnoqrafiyası şöbəsi

Tel. (+994 12) 5108419 
Faks  
Elektron poçtu emilkerimov-etno@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri

Emil Əli oğlu Kərimov 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru  
İşçilərin ümumi sayı 20
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın müasir dövr etnoqrafiyasının öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Müasir dövrdə Azərbaycan xalqında özünəqayıdış, özünütəsdiq meylləri güclənmiş, mili mənlik şüurun yüksəlməsində yeni mərhələ başlanmışdır. Milli dəyərlərin, ənənəvi mədəniyyətin zənginləşməsi üçün əlverişli şərait formalaşmışdır. Azərbaycanlılarda öz mədəni irsinə maraq güclənmiş, xalqın etnik inkişafında yeni mərhələ başlanmışdır. Milli ideya və azərbaycançılıq baxımından iki kollektiv monoqrafiya – «XX əsr Azərbaycan etnoqrafiyası» və «Bakı XIX-XX əsrlərdə (tarixi-etnoqrafik tədqiqat)» başa çatdırılmışdır.