Etnoarxeologiya şöbəsi

Tel. (+994 12) 5108419  
Faks  
Elektron poçtu necef_museibli@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri

Nəcəf Ələsgər oğlu Müseyibli

Tarix üzrə elmlər doktoru

İşçilərin ümumi sayı 14
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Arxeoloji mənbələr əsasında Azərbaycanın qədim dövr maddi və mənəvi mədəniyyətinin öyrənilməsi.  
Əsas elmi nəticələri 1. Azərbaycanın Gəncə - Qazax, Naxçıvan, Qəbələ və s. bölgələrində e.ə. VII – II minillikləri əhatə edən neolit, xalkolit və tunc dövrlərinə aid onlarla arxeoloji abidələrdə qazıntı tədqiqat işləri aparmış, çoxsaylı abidələr aşkar etmişdir. Neolit dövrünə aid Həsənsu yaşayış yerində (Ağstafa rayonunda) apardığı qazıntılar nəticəsində Şomutəpə arxeoloji mədəniyyətinin mənşəyinə dair əvvəllər elmə məlum olmayan maddi mədəniyyət nümunələri aşkar etmiş, bu mədəniyyətin yerli köklərə bağlı olması məsələsinə xeyli aydınlıq gətirmişdir.

2. Gəncə - Qazax bölgəsində və Qəbələ rayonunda xalkolit dövrünə aid Leylatəpə arxeoloji mədəniyyətinə dair abidələrdə (Böyük Kəsik, Poylu, Qalayeri yaşayış məskənləri, Soyuqbulaq kurqanları və s.) geniş miqyaslı arxeoloji qazıntı işləri aparmış, bu mədəniyyətin başlıca səciyyəvi xüsusiyyətlərini, mənşəyini və yayılma arealını müəyyən etmişdir. Soyuqbulaq kurqanlarını (Ağstafa rayonu) ilk dəfə aşkar edib arxeoloji qazıntılar aparmaqla Leylatəpə mədəniyyətinin kurqan tipli dəfn adətlərinə malik olduğunu və bunların Cənubi Qafqazda ən qədim kurqanlar olduğunu sübut etmişdir.

3. Gəmiqaya abidələri kompleksində (Naxçıvan MR, Ordubad rayonu) tunc dövrünə aid mindən artıq qayaüstü təsvirlər qeydə almış onları Azərbaycan və Yaxın Şərq paralelləri əsasında təhlil etməklə bu abidələrin Azərbaycanın tunc dövrünün maddi və mənəvi mədəniyyət, iqtisadi-mədəni əlaqələr tarixinin öyrənilməsi üçün əhəmiyyətini müəyyən etmişdir.

Azərbaycanın qərb bölgəsində Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid (e.ə. II min. ikinci yarısı – I min. əvvəlləri) 200-dən artıq qəbir abidələrində və yaşayış məskənlərində arxeoloji qazıntı işləri aparılmış, dövrün sənətkarlığı, təsərrüfat həyatı, dəfn adətləri və beynəlxalq əlaqələrinə dair minlərlə maddi mədəniyyət nümunələri aşkara çıxarılmışdır.