Eneolit və ilk tunc dövrü arxeologiyası şöbəsi

Tel. (+994 12) 5108419  
Faks  
Elektron poçtu mahmudova-arzu@rambler.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Hidayət Fərrux oğlu Cəfərov 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın eneolit və ilk tunc dövrü arxeologiyası abidələrinin tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri Şöbənin əldə etdiyi nailiyyətlər içərisində «Şomu-təpə», «Leyla-təpə» arxeoloji mədəniyyətlərinin ilkin yaranma çağı, yayılma arealı, təsir dairəsi məsələsi;

Tunc dövrünün müxtəlif inkişaf mərhələləri arasındakı genetik bağlılıq problemi;

Neolit-eneolit dövrü problemində qarşılıqlı irsiliyin rolu və əhəmiyyəti məsələsi;

İlkin sinifli cəmiyyətə keçid dövrü, hərbi demokratiya mərhələsi ilə bağlı aktual problemlər;

Miqrasiya faktorunun yerli mədəniyyətə təsiri problemi və s. xüsusi yer tutur.