Mineral sorbentlər laboratoriyası

Tel. (+994 50) 6223591,

(+994 12) 5108591 

Faks (+994 12) 5107442 
Elektron poçtu laboratory_4@kqki.science.az
Struktur bölmənin rəhbəri  
İşçilərin ümumi sayı 17 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Təbii bentonit gilləri  əsasında səmərəli adsorbentlərin, bentonların, nanogillərin  hazırlanması, onların tullantı sularınin  zəhərli metal ionlarından təmizlənməsində, lak-boya sənayesi üçün koaqulyatların alınmasında tətbiqi. 
Əsas elmi nəticələri