Mineral sorbentlər laboratoriyası

Tel. (+994 50) 6223591,

(+994 12) 5108591 

Faks (+994 12) 5107442 
Elektron poçtu laboratory_4@kqki.science.az
Struktur bölmənin rəhbəri Yaqubov Əli İbrahim oğlu

Kimya elmləri doktoru, dosent

İşçilərin ümumi sayı 17 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Təbii bentonit gilləri  əsasında səmərəli adsorbentlərin, bentonların, nanogillərin  hazırlanması, onların tullantı sularınin  zəhərli metal ionlarından təmizlənməsində, lak-boya sənayesi üçün koaqulyatların alınmasında tətbiqi. 
Əsas elmi nəticələri