Eksperimental mikologiya laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5024389 
Faks (+994 12) 5024470 
Elektron poçtu kasumovas@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri B.ü.f.d. Qasımova Svetlana Yusif qızı 
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycanın müxtəlif biotoplarına aid mikromitsetlərinin fiziologı-biokimyəvi xüsusiyyətləri.
Əsas elmi nəticələri 1. Azərbaycanın neftlə çirklənmiş torpaqların mikrobiotası öyrənilmişdir.

2. Nefti, xüsusən naftalan neftinini, parçalayan göbələk ştamları ayrılmışdır.

3. Azərbaycanın müxtəlif torpaq tiplərindən bioloji aktiv maddələrin produsentləri ayrılmışdır.