İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu

 

Struktur bölmənin rəhbəri Qurbanova Məhsəti Nizami qızı
İşçilərin ümumi sayı 3
Əsas fəaliyyət istiqamətləri