Ekoloji biofizika laboratoriyası

Tel. (+994 12) 4332422  
Faks  
Elektron poçtu thuseynov@physics.ab.az 
Struktur bölmənin rəhbəri b.e.d. Huseynov Tokay Məhərrəm oğlu
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Biosistemlərdə molekulyar mexanizmlərinin ətraf mühitin əlverişsiz faktorlarının (elektromaqnit sahəsi, o cümlədən yüksək gərginlikli elektrik sahəsi və UF-şüalanma) təsiri altında oksidləşmə-distruktiv proseslərə qarşı davamlığın öyrənilməsi. İnduksiya olunmuş oksidləşmiş stressə qarşı selenin bioantioksidant şəklində protektor roluna baxılması.
Əsas elmi nəticələri