Elmi-texniki informasiya və patent tədqiqatları şöbəsi

Tel. (+994 12) 5392708    
Faks  
Elektron poçtu alidaq@physics.ab.az 
Struktur bölmənin rəhbəri f.ü.f.d. Əsgərov Həsən Məmməd oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 15
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Elmi – tədqiqat işlərinin elmi informasiya və ədəbiyyatla təminatı.

Patent tədqiqatları nəticəsində mühəndis – texniki işlərin ixtira səviyyəsinə çatdırılmasının təşkili və sənədlərin tərtibatı. 

Əsas elmi nəticələri Şöbənin fondunda cəmləşən elmi – texniki ədəbiyyatın sayı 58000 – dən artıqdır. 2003 – 2014 – cü illər ərzində Patent tədqiqatları nəticəsində aşkarlanmış ixtiraların iddia ərizələrinə Azərbaycan Respublikasının 61 Patenti təqdim olunmuşdur.