İnformasiyanın qəbulu, saxlanması və işlənməsi şöbəsi

Tel. (+994 12) 5393223  
Faks  
Elektron poçtu jophphysics@gmail.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Mehdiyev Tələt Rzaqulu oğlu
Fizika üzrə elmlər doktoru 
İşçilərin ümumi sayı 17 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  “Fizika” jurnalı 
Əsas elmi nəticələri