Fiziki-texniki proseslərin, terminlərin ensiklopedik tədqiqi, tərtibi və mətnşünaslıq şöbəsi

Tel. (+994 12) 5397218  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Həsənov Eldar Rəsul oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 11 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Fiziki  və texniki terminlərin Azərbaycan dilində ensiklopedik tərtibi
Əsas elmi nəticələri
  1. “Elektrofizika terminləri lüğəti” (azərbaycan- rus- ingilis- türk- alman-fransız dillərində) cap edilmişdir.
  2. Fiziki terminlər lüğəti” (Azərbaycan- rus- ingilis- türk dillərində) çapa hazırlanmışdır.
  3. L. D.Landau, Y. M. Lifşis “ Statistik fizika “ kitabı azərbaycan dilinə tərcümə olunub və çapdan cıxıb.