Nazik təbəqəli strukturlar laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5391308  
Faks  
Elektron poçtu bayramov@physics.ab.az  
Struktur bölmənin rəhbəri f.e.d. Bayramov Ayaz Hidayət oğlu
İşçilərin ümumi sayı 5
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Nazik yarımkeçirici təbəqələrin və onların əsasında strukturların alınması və tədqiqi 
Əsas elmi nəticələri Günəş elementlərində tətbiq üçün CdS, CdTe, CIGS, ZnO və s. yarımkeçirici nazik təbəqələrin müxtəlif  (kimyəvi vanna, elektro kimyəvi çökdürmə, yaxın məsafəli sublimasiya, magnetron tozlandırması, 4müstəqil mənbədən tozlandırma) üsullarla alınma texnologiyaları inkişaf etdirilmişdir