Mikrob fermentləri laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5024389
Faks  
Elektron poçtu feridegh@mail.ru
Struktur bölmənin rəhbəri Biologiya üzrə f.d., dos. Fəridə Xosrov qızı Qəhrəmanova
İşçilərin ümumi sayı 9
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Mikroorqanzimlərdə oksireduktaza və hidrolazaların sintezinin fizioloji-biokimyəvi və biotexnoloji əsasların tədqiqi. 
Əsas elmi nəticələri Mikroorqanzimlərdə hidrolazala və oksidazaların sintezinin təbiətinin müəyyənləşdirilməsi, bitki mənşəli tullantıların utilizasiyasının bioloji üsullarının elmi və praktik əsaslarının işlənib hazırlanması.