Yeni və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi və təqdimi şöbəsi

Tel. (+994 12) 5055316
Faks  
Elektron poçtu x_nura_x@list.ru
Struktur bölmənin rəhbəri

Əsədullayeva Nuranə Firudin qızı

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 6
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  XVII–XXI  əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin görkəmli nümayəndələri və məşhur əsərləri haqda materiallar toplamaq, tədqiq etmək, ekspozisiyada onların təqdimi üçün müvafiq mətnlər və muzey bələdçiləri üçün zəruri izahatlar hazırlamaq.  
Əsas elmi nəticələri Müasir mühacirət ədəbiyyatı üzrə kataloq