Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqi və təqdimi şöbəsi

Tel. (+994 12) 4924335  
Faks  
Elektron poçtu rafaelhuseyn@yahoo.com  
Struktur bölmənin rəhbəri Rafael Baba oğlu Hüseynov 
İşçilərin ümumi sayı 18 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri 

Ən qədim dövrdən – XVII əsrə qədərki Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin görkəmli nümayəndələri və məşhur əsərləri haqda materiallar toplamaq, tədqiq etmək, ekspozisiyada onların təqdimi üçün müvafiq mətnlər və muzey bələdçiləri üçün zəruri izahatlar hazırlamaq. 

Əsas elmi nəticələri “Füzuli ensiklopediyası”,

“Təsvirli Azərbaycan ədəbiyyatı muzeyi”