Terminologiya şöbəsi

Tel. (+994 12) 5102056  
Faks  
Elektron poçtu sayalisadigova@yahoo.com 
Struktur bölmənin rəhbəri Prof. Sayalı Sadıqova 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Müxtəlif sahələrlə bağlı ceşidli terminoloji lüğətlərin  tərtibi; Müasir Azərbaycan dilində termin yaradıcılığı prosesinin  nəzəri problemlərinin müəyyənləşdirilməsi.
Əsas elmi nəticələri Müasir Azərbaycan dilində  terminlologiyanın nəzəri  problemləri müəyyənləşdirilmiş və müxtəlif sahələrlə bağlı lüğətlər tərtib olunmuşdur.