Qədim dillər və mədəniyyətlər şöbəsi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu ilham_tahir@lan.ab.az  
Struktur bölmənin rəhbəri Fil.ü.e.d. Cəfərov İlhami Yusif oğlu
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Ölkədə qədim dünya dilləri və mədəniyyətlərinin öyrənilməsi üçün layihələr hazırlanması və həyata keçirilməsi,

Qədim dillər və mədəniyyətlər ixtisasları üzrə kadr hazırlığı işinin təşkili;

Qədim dillərə dair yazılı mənbələrin toplanması, araşdırılması, tərcüməsi və nəşri;

Qədim və klassik dillərdə yazılmış mətnlərdə Azərbaycan dilinə, Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinə aid məlumatların toplanması,  tərcüməsi. 
Əsas elmi nəticələri