Bitkilərin biokimyası şöbəsi

Tel. (+994 12) 5628625  
Faks (+994 12) 5619182 
Elektron poçtu tofig_1968@mail.ru  
Struktur bölmənin rəhbəri Qədir Qasım oğlu Qasımov

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

İşçilərin ümumi sayı 14 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Respublikamızın müxtəlif ərazilərindən toplanmış və AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun genbankında saxlanılan və müxtəlif torpaq-iqlim şəraitlərində becərilən dənli-taxıl, paxlalı bitkilərin toxumlarının kimyəvi tərkibinin (ümumi azot, nişasta, yağ, kül, əvəzolunmayan aminturşuları- lizin, triptofan və s.) öyrənilməsi 
Əsas elmi nəticələri Son 3 ildə 45 qarğıdalı nümunəsində, 76 lobya, 26 inək noxudu, 16 at paxlası, 20 lərgə, 74 çovdar, 96 arpa, 75 yumşaq buğda, 30 noxud, 21 mərci nümunələrində protein, nişasta, lizin, triptofan, yağ, kül təyin edilmişdir və kimyəvi göstəriciləri yüksək olan nümunələr aşkar olunmuşdur.