Rüşeym plazması laboratoriyası

Tel. (+994 12) 5629171 
Faks  (+994 12) 4499221   
Elektron poçtu

akparov@yahoo.com 

Struktur bölmənin rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü Əkpərov Zeynal İba oğlu 
İşçilərin ümumi sayı 10 
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Genbanka daxil olmuş bitki toxum nümunələrinin qeydiyyatını,  bərpasını, mübadiləsini, cücərmə qabiliyyətinə və genetik tamlığına görə  səciyyələndirilməsini və  orta müddətli saxlama rejimində işləyən soyuducuda  yerləşdirilməsini təmin etməkdir. Genbank şəraitində uzun müddət saxlanılma zamanı toxumların qocalmasının genetik fəsadlarının qarşısını almaq üçün orqanizmin təbii bərpa sisteminin aktivləşdirilməsi yollarının axtarışı və bitki genetik ehtiyatlarının xüsusilə də qədim sortların, nadir və nəsli kəsilməkdə olan növlərin itkisiz bərpa olunması üçün onların irsi tamlığını və sabitliyini tənzimləyə bilən üsulların yaradılması istiqamətində elmi-tədqiqat işləri aparılır. 
Əsas elmi nəticələri

MMB-daolan 12313 nümunədən (8 respublika institutlarından və 83 ölkələrdən daxi lolmuş) 7355 ədədinin toxumları orta müddətli saxlanma kamerasında dır. Bu nümunələr 113 fəsiləyə, 443 cinsə, 871 növəvə 257 növmüxtəlfliyinəaiddir.

Müxtəlif  növlərdə, növdaxili populyasiyalarda və sortlarda toxumların uzun ömürlülüyünün irsi potensialı aşkar edilmişdir və onu proqnozlaşdıran analoqu olmayan vahid üsul yaradılmışdır. 

Genbankda uzun müddət saxlanma nəticəsində cücərmə qabiliyyətini qismən itirən və irsi durumunda  dəyişiliklər baş verən toxumlarını fiziki və kimyəvi üsullar vasitəsi ilə bərpa etməyin mümkün olduğunu müəyyənləşdirilmişdir.