Tətbiqi zoologiya mərkəzi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Barat Əbdül oğlu Əhmədov  
İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Mərkəzin əsas elmi istiqamətləri təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin müasir vəziyyəti, zərərverici növlərə qarşı inteqrir mübarizə yollarının araşdırılması, səmərəli entomofaqların və nadir növlərin süni şəraitdə çoxaldılma üsullarının və s. kimi məsələlərin həllindən ibarətdir.
Əsas elmi nəticələri