Tətbiqi zoologiya mərkəzi

Tel.  
Faks  
Elektron poçtu  
Struktur bölmənin rəhbəri Barat Əbdül oğlu Əhmədov  

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İşçilərin ümumi sayı  
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Mərkəzin əsas elmi istiqamətləri təsərrüfat əhəmiyyətli növlərin müasir vəziyyəti, zərərverici növlərə qarşı inteqrir mübarizə yollarının araşdırılması, səmərəli entomofaqların və nadir növlərin süni şəraitdə çoxaldılma üsullarının və s. kimi məsələlərin həllindən ibarətdir.
Əsas elmi nəticələri