Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi

Tel. (+994 12) 4929248 
Faks (+994 12) 4981621  
Elektron poçtu nizamimurad@gmail.com
Struktur bölmənin rəhbəri

Nizami Murad oğlu Məmmədov

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 

İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  Azərbaycan ərazisində yaşayan azsaylı xalqların folklorunun toplanması və araşdırıması.  
Əsas elmi nəticələri Müxtəlif bölgələrimizdə yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələrindən xeyli folklor mətni toplanaraq arxivə təhlil verilmişdir. Həmin materialların kitab halında nəşri nəzərdə tutulur.