Standartlaşdırma şöbəsi

Tel. (+994 12) 5149451,

(+994 12) 5149612  

Faks (+994 12) 5149612 
Elektron poçtu aki05@mail.ru 
Struktur bölmənin rəhbəri Nailə Ağahəsən qızı Mirsəlimova 
İşçilərin ümumi sayı
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  İnstitutda işlənib hazırlanmış yeni aşqarlar, yağlar, yağlayıcı-soyuducu mayelər və aşqar kompozisiyaları üçün texniki sənədlərin hazırlanması. 
Əsas elmi nəticələri