3 saylı şöbə

Tel. (+994 12) 5397217,

(+994 50) 3484746

Faks  
Elektron poçtu tfataliyev@gmail.com,

depart3@iit.science.az

Struktur bölmənin rəhbəri Təhmasib Xanəhməd oğlu Fətəliyev
İşçilərin ümumi sayı 7
Əsas fəaliyyət istiqamətləri  - E-elmin formalaşması problemləri;

- Elmmetriyanın formalaşması və inkişafı problemləri.

Əsas elmi nəticələri - Respublikada e-elmin formalaşdırılmasının konseptual modeli işlənmişdir;

- E-elmin informasiya təminatının formalaşdırılması istiqamətində işlər aparılmışdır;

- Azərbaycan Elmi İstinad İndeksinin yaradılmasının konseptual məsələləri işlənmişdir;

- Elmi tədqiqatçı, jurnal və qurumların fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi üçün indeks və metodlar təklif edilmişdir.